טיפים

אז כמה תעלה לך נסיעה עם פנסי ערפל שלא לצורך?

250 ₪.

ערפלי בוקר, פנסי הערפל החדשים שלך והסבר קצר על רגל אחת מהי "אחריות קפידה":

הערפל הוא תופעה במזג האוויר שנוצרת במקומות נמוכים כאשר שכבת אוויר לחה מתקררת במהירות. כתגובה לכך נעשה האוויר סמיך בשל טיפות מים זעירות כבענן והראות נעשית לקויה עד אשר מתפזר הערפל כליל. באוויר נמצאים תמיד אדי מים, הטמפרטורה קובעת את כמות אדי המים שיכולה להיות באוויר. אוויר קר יכול להכיל פחות אדי מים מאשר אוויר חם. תהליך התעבות של הלחות גורם להתגבשות אדי מים לטיפות מיקרוסקופיות. טיפות אלה שוברות את האור העובר דרכן ולכן מגבילות את הראייה. כאשר הלחות מגיעה ל-100%, חלקיקי המים באוויר מתרבים וגדלים. לחות זו הופכת לערפל. ברכב המודרני מערכת התאורה כוללת מספר מערכות של אורות וחשוב להבין את ההבדלים ביניהן ולמה מיועדת כל מערכת, אחת מהן היא מערכת אורות ערפל – שימוש לתאורה בתנאים של ערפל או ראות לקויה מאוד בגלל גשם או שלג.
בישראל, כל רכב ששנת היצור שלו 1988 ומעלה (למעט אופנוע, טרקטור או מכונה ניידת) חייבים בהתקנה של פנס ערפל אחורי אחד או שניים, שמאיר באדום בוהק. אור ערפל חייב להיות מופעל בלחצן בנפרד מהאורות הראשיים, ולפעול רק כאשר מופעלים פנסי החזית.
החוק מתיר להתקין בנוסף לפנסי החזית ברכב לא יותר משני פנסי ערפל אשר אורם לבן או צהוב ושיופעלו בנפרד מפנסי החזית. פנס הערפל יותקן בגובה של לא פחות מ-25 ס"מ מפני הקרקע ושום נקודה המוארת באורו לא תהיה גבוהה מהנקודה הגבוהה ביותר המוארת בפנסי החזית כשהם מאירים באור נמוך. לאורות הערפל הקדמיים יש תפקיד שונה מזה של אורות הערפל האחוריים. האחוריים נועדו לסמן את הרכב מאחור בזמן ערפל ולכן הם מאירים באור אדום חזק. שימוש באורות ערפל אחוריים בתנאים רגילים מסנוור מאוד את הנהגים מאחור והוא גם עבירה על החוק. אורות הערפל הקדמיים נועדו לסייע לנהג הרכב לראות קדימה בתנאי ראות קשים על ידי הארת הכביש לפני חזית הרכב. האורות הקדמיים מכוונים למטה והם אינם מסנוורים את הבאים מלפנים. את אורות הערפל יש להדליק רק בתנאי ערפל או ראות קשה, וזו עבירה להדליק אותם בתנאי ראות רגילים. שימו לב שכשפנסי הערפל האחוריים דולקים יש חווי כתום בלוח המחוונים, וכשהקדמיים דולקים יש חיווי באותו סמל אבל בצבע ירוק בלוח המחוונים. לאורות הרכב חשיבות בטיחותית רבה ואיתם גם פנסי הערפל – הם מאפשרים לנו לראות בתנאי ראות מוגבלת או בחשיכה, ומאפשרים לנו להיראות על ידי הנהגים האחרים והמשתמשים בדרך. חשוב לשמור על מערכת תאורה תקינה. החובה חלה גם בזמנים שבהם אין חובה חוקית להדליק את האורות.
תקנה 96 לתקנות התעבורה קובעת: "לא ישתמש אדם ברכב אלא אם מערכת האורות שבו מותקנת ופועלת כהלכה". החובה היא לנהוג תמיד ברכב עם מערכת אורות תקינה. כמו רבות מעבירות התעבורה גם זו עבירת אחריות קפידה.  הכוונה בעבירת אחריות קפידה שלא צריך להוכיח מודעות של הנהג שהוא נהג ברכבו כאשר פנסי הערפל דולקים שלא לצורך. במשפט הפלילי , עבירה של אחריות קפידה היא עבירה שבה די להוכיח כי התקיים היסוד העובדתי לדוגמה נהיגה בשעות החושך ללא הפעלת פנסי הרכב, לפי תקנה 97(א) לתקנות התעבורה. לגבי אחריות קפידה – החוק מבין שיש מקרים בהם לא ניתן להוכיח כוונה או רשלנות, – ולכן קובעים שעצם המעשה הוא עבירה. אין צורך להוכיח יסוד נפשי של מחשבה פלילית או רשלנות. כלומר, משעה שהוכח כי נהג ביצע את המעשה המהווה עבירה, חזקה עליו שעבר עבירה פלילית והתביעה אינה צריכה להוכיח כי היה מודע לקיום נסיבות העבירה או כי התרשל במעשיו. זאת אומרת שנטל ההוכחה מתהפך בעבירות של אחריות קפידה, אבל אם יוכיח הנהג כי לא נהג במחשבה פלילית או ברשלנות ועשה כל שניתן למנוע את העבירה, לא ניתן יהיה להטיל עליו אחריות לעבירה.